"> MƏHƏRRƏMOV Eldar Aydın oğlu – Göyçay Ensiklopediyası