"> Məhərrəmov Eldar Aydın oğlu - Göyçay Ensiklopediyası