"> Məlikov Emin Əmiralı oğlu - Göyçay Ensiklopediyası