"> Məlikova Afaq Yardım qızı - Göyçay Ensiklopediyası