"> Məmmədov Arif Sirac oğlu - Göyçay Ensiklopediyası