"> MƏMMƏDOV Aydın Nüsrət oğlu – Göyçay Ensiklopediyası