"> Məmmədov Aydın Nüsrət oğlu - Göyçay Ensiklopediyası