"> MƏMMƏDOV Aydın Nüsrət oğlu - Göyçay Ensiklopediyası