"> Məmmədov Cavanşir Heydər oğlu - Göyçay Ensiklopediyası