"> Məmmədov Ceyhun Ənvər oğlu - Göyçay Ensiklopediyası