"> MƏMMƏDOV Ceyhun Ənvər oğlu – Göyçay Ensiklopediyası