"> Məmmədov Coşqun Ərzuman oğlu - Göyçay Ensiklopediyası