"> Məmmədov Daşqın Baloğlan oğlu - Göyçay Ensiklopediyası