"> MƏMMƏDOV Daşqın Baloğlan oğlu – Göyçay Ensiklopediyası