"> Məmmədov Elmdar Əbülfət oğlu - Göyçay Ensiklopediyası