"> Məmmədov Elton Söhrab oğlu - Göyçay Ensiklopediyası