"> Məmmədov Eyvaz Şəmil oğlu - Göyçay Ensiklopediyası