"> MƏMMƏDOV Eyvaz Şəmil oğlu – Göyçay Ensiklopediyası