"> Məmmədov Feyruz Dadaş oğlu - Göyçay Ensiklopediyası