"> MƏMMƏDOV Firudin Nəsrəddin oğlu – Göyçay Ensiklopediyası