"> Məmmədov Firudin Nəsrəddin oğlu - Göyçay Ensiklopediyası