"> MƏMMƏDOV Fuad Məmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası