"> Məmmədov Fuad Məmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası