"> MƏMMƏDOV Fuad Məmməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası