"> MƏMMƏDOV Habil Firuddun oğlu - Göyçay Ensiklopediyası