"> Məmmədov Habil Firuddun oğlu - Göyçay Ensiklopediyası