"> Məmmədov İbrahim Hüseyn oğlu - Göyçay Ensiklopediyası