"> MƏMMƏDOV İbrahim Hüseyn oğlu – Göyçay Ensiklopediyası