"> MƏMMƏDOV İbrahim Hüseyn oğlu - Göyçay Ensiklopediyası