"> MƏMMƏDOV İbrahim Məmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası