"> MƏMMƏDOV İbrahim Məmməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası