"> MƏMMƏDOV İsmayıl Məcid oğlu - Göyçay Ensiklopediyası