"> MƏMMƏDOV Məhəmməd Nəsrəddin oğlu – Göyçay Ensiklopediyası