"> Məmmədov Məhəmməd Nəsrəddin oğlu - Göyçay Ensiklopediyası