"> MƏMMƏDOV Murad Qiyas oğlu – Göyçay Ensiklopediyası