"> Məmmədov Murad Qiyas oğlu - Göyçay Ensiklopediyası