"> MƏMMƏDOV Niyaz Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası