"> Məmmədov Niyaz Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası