"> Məmmədov Pərviz Ziya oğlu - Göyçay Ensiklopediyası