"> MƏMMƏDOV Pərviz Ziya oğlu - Göyçay Ensiklopediyası