"> MƏMMƏDOV Pərviz Ziya oğlu – Göyçay Ensiklopediyası