"> MƏMMƏDOV Paşa Zülfüqar oğlu - Göyçay Ensiklopediyası