"> Məmmədov Piri Nurməmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası