"> MƏMMƏDOV Qiyas İsmayıl oğlu - Göyçay Ensiklopediyası