"> MƏMMƏDOV Qiyas İsmayıl oğlu – Göyçay Ensiklopediyası