"> Məmmədov Qiyas İsmayıl oğlu - Göyçay Ensiklopediyası