"> Məmmədov Qulu Qasım oğlu - Göyçay Ensiklopediyası