"> Məmmədov Rüstəm İbrahim oğlu - Göyçay Ensiklopediyası