"> Məmmədov Səid Qoca oğlu - Göyçay Ensiklopediyası