"> MƏMMƏDOV Sənan Tehran oğlu – Göyçay Ensiklopediyası