"> MƏMMƏDOV Sənan Tehran oğlu - Göyçay Ensiklopediyası