"> Məmmədov Sənan Tehran oğlu - Göyçay Ensiklopediyası