"> Məmmədov Şaiq Əjdər oğlu - Göyçay Ensiklopediyası