"> MƏMMƏDOV Süleyman Fərhad oğlu – Göyçay Ensiklopediyası