"> MƏMMƏDOV Süleyman Fərhad oğlu - Göyçay Ensiklopediyası