"> Məmmədov Süleyman Fərhad oğlu - Göyçay Ensiklopediyası