"> Məmmədov Təbriz Fikrət oğlu - Göyçay Ensiklopediyası