"> Məmmədov Vüqar Elxan oğlu - Göyçay Ensiklopediyası