"> MƏMMƏDOV Xəyal Arif oğlu – Göyçay Ensiklopediyası