"> Məmmədov Xəyal Arif oğlu - Göyçay Ensiklopediyası