"> Məmmədov Xeybər Bulud oğlu - Göyçay Ensiklopediyası