"> Məmmədova Günel Şəfəq qızı - Göyçay Ensiklopediyası