"> MƏMMƏDOVA Məhluqə Arif qızı – Göyçay Ensiklopediyası