"> MƏMMƏDOVA Məhluqə Arif qızı - Göyçay Ensiklopediyası