"> Məmmədova Məhluqə Arif qızı - Göyçay Ensiklopediyası