"> Məmmədova Sədaqət Kamal qızı - Göyçay Ensiklopediyası