"> MƏMMƏDOVA Samirə Məhəmməd qızı - Göyçay Ensiklopediyası