"> Məmmədova Samirə Məhəmməd qızı - Göyçay Ensiklopediyası