"> MƏMMƏDOVA Samirə Məhəmməd qızı – Göyçay Ensiklopediyası