"> Məmmədxanlı Ənvər Qafar oğlu - Göyçay Ensiklopediyası