"> MƏMMƏDXANLI Ənvər Qafar oğlu - Göyçay Ensiklopediyası