"> MƏMMƏDZADƏ Sara Məhəmməd qızı - Göyçay Ensiklopediyası