"> MAHMUDOV Anar Ağabəy oğlu – Göyçay Ensiklopediyası