"> Mahmudov Anar Ağabəy oğlu - Göyçay Ensiklopediyası