"> MAHMUDOV Bəhruz Namət oğlu - Göyçay Ensiklopediyası