"> Mahmudov Bəhruz Namət oğlu - Göyçay Ensiklopediyası