"> MAHMUDOV Emin Qasıməli oğlu - Göyçay Ensiklopediyası