"> MAHMUDOV Emin Qasıməli oğlu – Göyçay Ensiklopediyası