"> Mahmudov Emin Qasıməli oğlu - Göyçay Ensiklopediyası