"> MAHMUDOV Rəsul Qasım oğlu – Göyçay Ensiklopediyası