"> Mahmudov Rəsul Qasım oğlu - Göyçay Ensiklopediyası