"> MAHMUDOV Rəsul Qasım oğlu - Göyçay Ensiklopediyası