"> MEHDİYEV Calal Hətəm oğlu - Göyçay Ensiklopediyası