"> MİKAYILOV Ziyad Əli oğlu – Göyçay Ensiklopediyası