"> MİKAYILOV Ziyad Əli oğlu - Göyçay Ensiklopediyası