"> Mikayılova Aytəkin Şahverdi qızı - Göyçay Ensiklopediyası