"> MİKAYILOVA Aytəkin Şahverdi qızı – Göyçay Ensiklopediyası