"> Mirzəli Ağamirzə Ələsgər oğlu - Göyçay Ensiklopediyası